Pedigree for CROSSROADS BOCEIPHUS

English Pointer
Male
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    CH HOOKS BOUNTY HUNTER    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   CH ELHEW STRIKE     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    ELHEW GIMLI    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  NAT CH HOF ELHEW SNAKEFOOT      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    ELHEW BRASS    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   ELHEW YELLOW RAIL     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    ELHEW RAINDROP    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 ELHEW BIG BLUE       
        
        
        
      CH HOOKS BOUNTY HUNTER  
        
        
        
     CH ELHEW STRIKE   
        
        
        
      ELHEW GIMLI  
        
        
        
    ELHEW MR MCGOO    
        
       CH HOF SMART 
        
      CH HOF GUARD RAIL  
        
       HOF NELL'S RAMBLING ON 
        
     ELHEW KIWI   
        
        
        
      ELHEW ROUND ABOUT  
        
        
        
   ELHEW DAMASCUS     
        
        
        
      CH HOOKS BOUNTY HUNTER  
        
        
        
     CH ELHEW STRIKE   
        
        
        
      ELHEW GIMLI  
        
        
        
    ELHEW JUBILEE    
        
        
        
      ELHEW ITALY  
        
        
        
     ELHEW MAYFLY   
        
        
        
      ELHEW HUCKATUCK  
        
        
        
  HURRICANE HATTIE      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    ELHEW HONCHO    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   PIHEHILL ELHEW CALLIE     
        
        
        
        
        
        
        
     ELHEW BRASS   
        
        
        
        
        
        
        
    ELHEW ELLIE    
        
        
        
        
        
        
        
     ELHEW PEACHES   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 MECCA’S MOCHA MIST       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Back